Ympärivuotiset renkaat

Ympärivuotiset renkaat eli "joka sään" renkaat ovat renkaita, joiden tulisi toimia käytössä vuoden ympäri. Käytännössä ei ole olemassa ainuttakaan tällaista rengasta, joka toimisi yhtä hyvin talvella kuin kesälläkin pohjoismaisessa ilmastossamme. Sen vuoksi emme voi hyvällä omallatunnolla luokitella mitään rengasta ympärivuotiseksi renkaaksi. Kilpailijamme, joilla tämä luokitus, ilmoittavat talvirenkaat ilman nastoja ympärivuotisiksi. Valitettavasti nämä eivät ole aina Suomessa hyväksyttyjä talvirenkaita. Kitkarenkaat, joissa on riittävät talviominaisuudet hyväksyttäviksi talvikäyttöön, eivät ole yhtä turvallisia kesäteillä niiden kumikoostumuksen ja rengaskuvioinnin takia.

VTI (Valtion tie- ja kuljetusliikenteen tutkimuslaitos Ruotsissa) julkaisi vuonna 2015 raportin, jossa vertaillaan talvi- ja kesärenkaita kesäkelillä. "Kaiken kaikkiaan tutkijat ovat havainneet merkittävän eron testattujen talvi-ja kesärenkaiden pidossa jarrutus-ja ohjattavuustehokkuuden osalta. On vaikeaa arvioida tämän eron merkitystä liikenneturvallisuudessa. Teoreettiset riskianalyysit ovat kuitenkin osoittaneet suuremman vaaran talvirenkaissa onnettomuuksissa, joissa jarrutusteho on ollut ratkaiseva tekijä. Tutkimukset kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osoittavat myös nastattomien talvirenkaiden olleen yliedustettuina onnettomuustilastoissa. Tämän vuoksi neuvo kuluttajalle: käytä kesällä aina kesärenkaita".

Hyvät edulliset ympärivuotiset renkaat

Kuten edellä jo todetaan, ei ole olemassa olosuhteisiimme sopivia renkaita ympärivuotiseen käyttöön — ja jos niitä olisikin, eivät ne varmasti olisi halpoja. Siksi suosittelemme kesärenkaita kesällä ja talvirenkaita talvella!