EU:n rengasmerkintä

EU-merkinnän alkuperä on EU-asetuksesta EU 1222/2009 joka tuli voimaan marraskuussa 2012. Alkuperäinen asetus tarkoittaa että valmistajat testaavat ja merkitsevät kaikki renkaat (paitsi nastarenkaat) vierintävastuksen, märkäpidon ja melun suhteen. Toukokuun 1. päivästä 2021 on voimassa uusi EU-asetus EU 2020/740, mikä tarkoittaa, että EU-merkintä päivitetään, jotta energiatehokkaiden ja turvallisten renkaiden edut voidaan osoittaa paremmin.

Kaikki renkaat jotka valmistetaan 1. toukokuuta 2021, viikon 18 2021 jälkeen, merkitään uusilla merkintätarroilla kun ne lähetetään valmistajalta. Renkaat, jotka on valmistettu ennen 1. toukokuuta 2021, viikolla 17 vuonna 2021, ovat merkitty vanhoilla tarroilla mutta myytäessä ne näytetään uusien merkintätarrojen mukaisesti.

Tämä on täysin järjestyksessä koska renkaassa on edelleen samat ominaisuudet, se on vain saanut päivitetyn merkinnän ja uusi merkintä on voinut saada muita arvoja. Esimerkiksi renkaat joissa aiemmin F ja G merkintä, ovat uudessa etiketissä saaneet E merkinnän.

Mikä on uutta etiketissä?

 1. Etiketti on saanut aivan uuden ilmeen ja sen yläosasta ilmenee EU ja energia, EU-lippu sijaitsee vasemmassa yläkulmassa ja ”Energy” yläosassa keskellä.
 2. Tuotenimike tai valmistajan nimi tulee näkyä vasemmalla puolella EU-lipun alla.
 3. QR-koodi, päästäksesi suoraan renkaan tietosivulle EU: n julkisessa tuotetietokannassa, on etiketin oikeassa yläkulmassa.
 4. EU-tuotetietokannassa oleva renkaan tunnusnumero löytyy etiketistä suoraan QR-koodin alapuolelta.
 5. Tuotenimikkeen tai valmistajan nimen alta löytyy renkaan koko, kantavuusindeksi ja nopeusluokka.
 6. Polttoainetehokkuuus ja märkäpito näytetään samalla tavalla kuin aiemmin, mutta nyt ainoastaan 5 tasoisena, A-E.
 7. Melutaso näytetään A,B tai C-kirjainten muodossa täytettyjen meluaaltojen sijaan. Desibeliluku näytetään samalla tavoin kuin aiemmin.
 8. Etiketissä on tunnuskuva lumipidosta renkaisiin jotka täyttävät lumipidon vaatimukset.
 9. Renkaat jotka täyttävät jääpidon vaatimukset ovat saaneet etiketissä jääpidon tunnuskuvan.

The old EU label compared to the new EU label. E is replaced with D. F and G is replaced with E.

Polttoainetehokkuus

Polttoainetehokkuus ilmoitetaan viidessä eri luokassa A:sta E:hen väriluokitus asteikolla. A on vihreä ja se on paras polttoainetehokkuus luokka, E on punainen ja se on huonoin polttoainetehokkuus luokka.

Ero polttoaineenkulutukseen autossa jossa renkaat merkitty luokassa A verrattuna luokkaan E voi olla jopa 6,5%.

Tosiasialliseen polttoainetehokkuuteen vaikuttaa tien pinta, ajettava reitti ja ajotapa.

Mitä eroa on uudella ja vanhalla asetuksella polttoainetehokkuuden suhteen?
Renkaat jotka aiemmin merkitty F- tai G-merkinnällä saavat nyt merkinnän E. Tämä tarkoittaa, että renkaat jotka toimitamme voivat olla vanhoilla etikettimerkinnöillä näyttäen F tai G, mutta verkkokaupassamme tulemme näyttämään merkinnän E.
Renkaissa joissa aiemmin merkintä E on nyt merkintä D. Tarkoittaen että renkaat jotka toimitamme voivat näyttää vanhaa etikettimerkintää E, mutta tulemme verkkokaupassamme näyttämään D-merkintää.

Märkäpito

Märkäpito määritetään viidessä eri luokassa A:sta E:hen värikoodi asteikon avulla. A on tummansininen ja se on paras märkäpidon luokka, E on vaaleansininen ja alin luokka märkäpidolle.

Märkäpidon luokitus osoittaa renkaan suorituskyvyn märällä asvaltilla. Pohjoismaisilla nastattomilla talvirenkailla, jotka kehitetty toimimaan optimaalisesti pohjoismaisissa lumisissa ja jäisissä talviolosuhteissa, märkäpidon luokitus on huono mittari renkaan toimivuudesta pohjoismaisissa talviolosuhteissa.

Jarrutusmatkan ero märällä pinnalla autossa A-luokitusrenkailla E-luokan renkaisiin verrattuna on yli 10 metriä.

Mitä eroa on uudella ja vanhalla asetuksella märkäpidon suhteen?
Renkaat jotka aiemmin merkitty F tai G ovat nyt merkinnällä E. Tämä tarkoittaa, että renkaat jotka toimitamme voivat olla vanhoilla etikettimerkinnöillä näyttäen F tai G, mutta verkkokaupassamme tulemme näyttämään merkinnän E.
Aiemmin E-merkinnällä varustetuissa renkaissa on nyt merkintä D. Tarkoittaen että renkaat jotka toimitamme voivat näyttää vanhaa etikettimerkintää E, mutta tulemme verkkokaupassamme näyttämään D-merkintää.

Melutaso

EU-luokitus melutasoon mitataan desibeleinä ulkoisesta rengasmelusta. Koska useimmat eivät tunne desibeliarvoja näytetään ulkopuolinen melu myös desibeliluokituksella A paras ja C huonoin.

 • A: Hiljainen, on 3dB tai enemmän alle eurooppalaisen raja-arvon, jota sovelletaan vuodesta 2016 lähtien.
 • B: Kohtuullinen, on vuoden 2016 eurooppalaisen raja-arvon ja alle 3 dB:n välillä.
 • C: Korkeaääninen, ylittää eurooppalaisen raja-arvon vuodelta 2016.

A-luokan ja C-luokan renkaan ulkoisen rengasmelun ero on vähintään 6 dB. Huomioon ottaen logaritminen desibeliasteikko voi rengas luokituksella C antaa kuusi kertaa enemmän melua kuin rengas meluluokituksella A.

Lumipito

Rengas, joka täyttää säännöissä asetetut vaatimukset lumipitoon on merkitty lumessa pidon tunnuskuvalla.

Lumessa pidon merkinnät osoittavat renkaan kyvyn ajaa turvallisesti talvitieolosuhteissa.

Jääpito

Rengas, joka on saanut hyväksytyn testituloksen kansainvälisen jääpidon testausmenetelmän mukaisesti, on merkitty etikettiin jäällä pidon tunnuskuvalla.

Koska EU-merkintää ei käytetä nastarenkaisiin, on talvirenkaita valittaessa tärkeää valita renkaat niiden olosuhteiden mukaan, joissa yleensä ajetaan talvella.

Ota huomioon, että ympäristöystävällinen ajaminen voi vähentää merkittävästi polttoaineenkulutusta sekä jos rengaspaine tarkistetaan säännöllisesti polttoainetehokkuus ja pito märillä pinnoilla optimoituu. Ajon aikana on aina noudatettava turvaetäisyyksiä.

Huomioi, että renkaat jotka merkitty jääpito tunnuksella ovat erityisesti tarkoitettu jään ja pakatun lumen peittämille teille ja niitä tulisi käyttää vain erittäin ankarissa ilmasto-olosuhteissa (esim. alhaisissa lämpötiloissa) ja että jääpidolla merkityt renkaat vähemmän ankarissa ilmasto-olosuhteissa (esim. märissä olosuhteissa tai lämpimällä ilmalla) voivat johtaa huonoon suoritukseen, etenkin kyseessä ollen märkäpito, käsiteltävyys ja kuluminen.